Inwentaryzacja IT

Inwentaryzacja IT

Wyciek poufnych danych, zbyt duża liczba wykupionych licencji czy nielegalnie zainstalowane oprogramowanie – to wszystko może narazić firmę na niepotrzebne koszty. Z tej przyczyny firmy i organizacje powinny kłaść coraz większy nacisk na efektywne zarządzanie infrastrukturą informatyczną.

Oferujemy swoim klientom usługę inwentaryzacji IT zwanej też audytem informatycznym. Audyt IT ma na celu diagnozę oraz ustalenie stanu obecnego systemów informatycznych klienta.
W jego wyniku uzyskujemy pełne i aktualne informacje o:

  • zainstalowanym oprogramowaniu (software),
  • posiadanych licencjach oprogramowania komercyjnego,
  • zasobach sprzętowych firmy (hardware).
Inwentaryzacja IT obejmuje swoim zakresem stacje robocze użytkowników, serwery, urządzenia peryferyjne, sieciowe itp.
Główne korzyści z przeprowadzenia inwentaryzacji – audytu:

  • pełna informacja dotycząca stanu obecnego infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie),
  • optymalizacja wydatków IT,
  • wskazanie obszarów wymagających zmiany (np. miejsc wymagających aktualizacji lub zakupu nowych programów; komputerów, których konfiguracja odbiega od przyjętych standardów),
  • ochrona przed ryzykiem płynącym z używania nielicencjonowanego oprogramowania (wyższy poziom bezpieczeństwa całej firmy),
  • usprawnienie pracy.
Możemy również zaoferować wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem na zasadach licencji open source (wolne oprogramowanie).

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt Kontakt