WSUS – Cannot save configuration because the server is still processing…

W panelu administracyjnym usługi WSUS (Windows 2008 R2) występuje od dłuższego czasu (liczonego nie tylko w dniach ale również w tygodniach) informacja „Cannot save configuration because the server is still processing” (Nie można zapisać konfiguracji, ponieważ serwer nadal przetwarza poprzednią zmianę konfiguracji).

Nie można zmienić żadnej z opcji w konfiguracji, zsynchronizować aktualizacji, pobrać aktualizacji itd. Komunikat ten pojawia się po zmianie np. trybu pobierania aktualizacji (z pobierania lokalnego na pobieranie online z usługi Microsoft Updates) lub np. aktualizacji języka plików (usunięcie wszystkich poza np. PL i ENG). Zmiany te powodują uruchomienie zadania zmiany konfiguracji w bazie danych MICROSOFT##SSEE, które nie kończy się poprawnie. Efektem jest opisywany komunikat.

Co możemy z tym zrobić, poza samą reinstalację roli usługi WSUS ?

Wystarczy za pomocą konsoli SSMS serwera MS SQL (Microsoft SQL Server Management Studio) wykonać aktualizację na bazie SUSDB :

UPDATE tbSingletonData
SET ResetStateMachineNeeded = 0

Następnie należy zrestartować usługę Update Services oraz Windows Internal Database (MICROSOFT##SSEE) . Po powrocie do konsoli WSUS wszystkie opcje zmiany konfiguracji będą dostępne.