Opieka informatyczna Firm

Preferujemy stałą opiekę informatyczną Firm.

Z naszymi klientami podpisujemy umowę dotyczącą opieki informatycznej w zakresie całości lub części zagadnień tego tematu.

Do kogo kierujemy ofertę

Naszymi klientami mogą być małe, średnie i duże firmy, organizacje, instytucje, ale także osoby prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby prywatne.

Co oferujemy:
 • administrowanie serwerami,
 • zarządzanie komputerami typu desktop, notebookami i urządzeniami mobilnymi,
 • zarządzanie drukarkami i innymi urządzeniami peryferyjnymi,
 • administrowanie sieciami LAN, WAN (routery, switche, urządzenia vpn), rozbudowa sieci,
 • stały zdalny monitoring kluczowych elementów systemów IT,
 • czynności związane z archiwizacją danych,
 • czynności związane z ochroną antywirusową,
 • inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania firmy,
 • audyt legalności oprogramowania,
 • prowadzenie polityki bezpieczeństwa środowiska IT,
 • wdrażanie oprogramowania wspierającego działalność firm (ERP, CRM, itp.),
 • prace programistyczne, raportowanie, rozwój oprogramowania,
 • usuwanie awarii systemów informatycznych,
 • okresowa konserwacja sprzętu IT,
 • zdalne i lokalne wsparcie użytkownika,
 • doradztwo i konsultacje (w tym planowanie wydatków) w zakresie sprzętu i oprogramowania,
 • reprezentowanie klienta wobec dostawców i gwarantów sprzętu oraz usług związanych z informatyką i telekomunikacją,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • szkolenia użytkowników.
Koszt usługi

Miesięczna opłata za kompleksową obsługę IT kalkulowana jest indywidualnie dla każdego klienta. Uzależniona jest ona w głównej mierze od:

 • ilości urządzeń (serwerów, komputerów PC, notebooków, drukarek),
 • lokalizacji siedziby / oddziałów klienta,
 • oczekiwanego czasu reakcji dla zdarzeń,
 • oczekiwanego czasu rozwiązywania zdarzeń,
 • dodatkowych wymagań klienta.
Zryczałtowana opłata miesięczna pobierana będzie zawsze na koniec miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.
Formy obsługi klienta:
 • na miejscu – w siedzibie klienta,
 • wsparcie zdalne (bezpieczne połączenia VPN) – za pomocą specjalistycznego oprogramowania (SolarWinds Remote Support, MS RDP),
 • wsparcie (konsultacje) telefoniczne oraz mejlowe.
System zgłoszeń problemów realizujemy poprzez:
 • zgłoszenie za pomocą platformy internetowej HelpDesk, udostępnionej dla każdego obsługiwanego klienta,
 • zgłoszenie telefoniczne bądź mejlowe.

W celu otrzymania indywidualnej wyceny prosimy wysłać do nas zapytanie Wycena

lub skontaktować się z nami za pomocą prostego formularza Kontakt