Barracuda Link Balancer

Barracuda Link Balancer

to rozwiązanie optymalizujące jednoczesne wykorzystanie wielu łącz internetowych takich, jak T1, T3, DSL i połączeń kablowych w celu zapewnienia ciągłego dostępu do Internetu, dzięki scalaniu łącz od jednego lub wielu dostawców usług internetowych.

Przewaga Barracudy:
  • równoważenie ruchu przychodzącego i wychodzącego pomiędzy wieloma połączeniami internetowymi,
  • zautomatyzowane rozwiązywanie problemów w razie awarii łącza,
  • zarządzanie przepustowością,
  • Quality of Service (QoS) dla aplikacji internetowych,
  • tradycyjny firewall,
  • VPN łączący poszczególne placówki z funkcją przywracania połączenia.
O produkcie:
  • zapewnia optymalny dostęp do wielu łącz o wysokiej prędkości przesyłu,
  • automatyczne naprawia błędy,
  • łatwy w użyciu interfejs www,
  • przystępny cenowo.
Przegląd produktów Link Balancer (EN)Przegląd produktów (EN)

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o kontakt Kontakt