Jak usunąć „Sieć” w Eksploratorze Windows za pomocą zasad grupy (GPO) w Windows 2008 R2 ?

Standardowo użytkownicy domeny, za pomocą formatki Windows Explorera swoich komputerów klienckich, mają dostęp do zasobów sieciowych, widocznych po rozwinięciu węzła Sieć (Network). Czasami Administratorzy mogą być zainteresowani możliwością zablokowania tej funkcjonalności. A najlepiej poprzez objęcie wszystkich komputerów domenowych zasadą propagowaną porzez zasady grupy domeny – GPO.
Aby wyłączyć Sieć w Windows Explorer na komputerze klienta należy utworzyć odpowiedni klucz rejestru:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum\{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}]=dword:00000001

Klucz ten wdrażamy poprzez zasadę GPO, wg poniższego scenariusza.
1. W konsoli „Zarządzania zasadami grupy” tworzymy nową zasadę o nazwie np. „Disable Network from Windows Explorer„.
2. Wchodzimy w edycję zasady, a następnie kolejno rozwijamy: „Konfiguracja komputera” -> „Preferencje” -> „Ustawienia systemu Windows” -> „Rejestr„.
3. Tworzymy nowy Element rejestru o następujących parametrach: Akcja – „Aktualizuj„, Gałąź – „HKEY_LOCAL_MACHINE„, Ścieżka klucza – „SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum„, Nazwa wartości – „{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}„, Typ wartości – „REG_DWORD„, Dane wartości – „00000001” (Szesnastkowe) lub „1” (Dziesiętnie).